Logo EMERG

EVOLUŢII ÎN REŢELELE ELECTRICE AUTOHTONE. PUNCTE DE VEDERE

Dr. ing. Laurenţiu GOIA

Abstract

Incontestabil, îmbunătăţirea condiţiilor economice şi sociale din comunitățile umane și ridicarea la cotele înalte de civilizație se bazează pe energie. Și, după cum de altfel a și fost subliniat în numeroase numere din periodicul de ținută EMERG, o tot mai mare cotă din volumul mondial de energie se folosește sub formă de energie electrică. Din păcate, cu toată pleiada unor inițiative lăudabile ca – MDG – (Mileniul Dezvoltării Globale), sau proclamarea anului 2012 ca „An Internaţional al Energiei Sustenabile pentru toţi” prin Rezoluția 65/151 a Adunării Generale a ONU, recent, oportunitățile financiare s-au înrăutățit, iar preocupările comunității statelor democrate pentru dezvoltare au fost deturnate și, în scopul creării mediului propice pentru promovarea noilor tehnologii pentru surse energetice, au fost deviate spre altele, deosebit de acutizate în ultima vreme. Ca urmare, problemele obiectivelor dezvoltării globale s-au complicat, iar accesul tuturor la energie a trecut într-un plan de umbră. Totuși, perspectiva accesului la o energie modernă, sigură şi acceptabilă tuturor, a rămas în continuare speranță și temă pentru Grupul de Evaluare al ONU pentru energie şi schimbări climatice. Acesta recomandă o campanie globală pentru mobilizarea tuturor organizațiilor ştiinţifice şi antrenarea tuturor sectoarelor societăţii, inclusiv lumea academică, pentru transferul celor mai bune practici şi rezultate în vederea realizării nobilului deziderat de a asigura accesul tuturor la energie, de preferință cea electrică.

Keywords

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.