Logo EMERG

EVOLUȚIA PIEȚEI DE GAZE NATURALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXT REGIONAL ȘI EUROPEAN

Vol. 5, Issue 9, pp.109-155 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.12.08
Natalia ILIE TIMOFTE

Abstract

Gazele naturale reprezintă o sursă vitală de energie pentru deceniile viitoare, considerând că este sursa de energie care va realiza tranziţia energetică spre viitoarele surse nepoluante. Cunoaşterea în detaliu a pieţei de gaze din Europa prezintă o importanţă deosebită pentru Republica Moldova care umează a elabora o strategie de asigurare a necesarului de energie pentru economia naţională. Tranzacţionarea gazului natural pe pieţele de energie, noile tendinţe privind modul de transport şi structura sistemului de aprovizionare impun o profundă cunoaştere a evoluţiei pieţelor de gaze naturale şi a preţurilor corespunzătoare.

Natural gas is a vital source of energy for decades to come, considering it is the energy source that will make the energy transition to future clean sources. The detailed knowledge of the gas market in Europe is of particular importance for the Republic of Moldova, which is preparing to develop a strategy to ensure the energy needs for the national economy. The trading of natural gas on the energy markets, the new tendencies regarding the mode of transport and the structure of the supply system require a deep knowledge of the evolution of the natural gas markets and of the corresponding prices.

Keywords

Natural gas market, prices, evolution, Republic of Moldova

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge