Logo EMERG

EVALUAREA RISCULUI DE MEDIU ASOCIAT FACTORULUI SOL POLUAT CU ŢIŢEI. ALGORITM DE CALCUL

Dr. ing. Cristiana DUMITRAN, Prof. dr. ing. Ion ONUȚU

Abstract

Necesitatea elaborării unui algoritm de calcul pentru evaluarea riscului de mediu asociat solurilor poluate cu ţiţei este susţinută de faptul că pentru stabilirea parametrilor care definesc riscul sunt necesare o multitudine de informaţii privind caracteristicile fizice ale solurilor şi fizico-chimice ale poluanţilor, analizele pentru determinarea unor compuşi din sol care pot afecta extracţia compuşilor organici hidrofobi, ecuaţiile de calcul care stau la baza unor etape calitative şi cantitative de determinare a riscului [1-3].

Keywords

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.