Logo EMERG

EUROPEAN SHORT-TERM ELECTRICITY MARKET: PLANNING, STATUS, PERSPECTIVES

Vol. 6, Issue 4, pp. 75-86, DOI: 10.37410/EMERG.2020.4.06
Marius ACATINCA, Cosmin LUPULUI, Andrei ERIMESCU, Cristian TUDORACHE, Georgeta ION

Abstract

Rezumat: Scopul lucrării este sa prezinte conceptul pieței unice, stadiul actual, perspectivele, la fel ca și câteva date privind evoluția tranzacționării în contextul tranziției graduale la piața unică Europeană. Toate acestea urmăresc să sublinieze beneficiile pieței unice europene și acțiunile OPCOM în efortul de a se integra în piața unică europeană pentru a asigura participanților la piața din România acces nediscriminatoriu față de ceilalți participanți la piața europeană. Operatorul de piață din România (OPEED - Operatorul Pieței de energie electrică desemnat) și operatorul de sistem (OTS - Operatorul de Sistem și de Transport) sunt implicați într-o serie de proiecte privind evoluția Pieței Unice Europene de Energie Electrică, respectiv in proiectele europene SDAC (Cuplarea unică a piețelor pentru Ziua Următoare) și SIDC (Cuplarea unică a piețelor intrazilnice), cunoscut anterior ca XBID, în proiectele regionale DE-AT-PL-4M MC (cunoscut și ca Proiectul de cuplare Intermediară), CORE FB MC (cunoscut și ca Proiectul de cuplare a piețelor pe bază de fluxuri în regiunea CORE), precum și în proiectele având ca obiective implementarea tuturor cerințelor de reglementare europene.

Abstract: The scope of the paper is to present the purpose of the single market concept, actual status, and prospects, as well as a few dates concerning the evolution of trading in the context of gradually transition to single European market.
MCO plan establishes the target model for the short-term market trading skyline. Romanian market is part of the 4M market coupling and strive to couple with MRC to reach the target of SDAC as enduring solution.
The Romanian NEMO (Nominated Electricity Market Operator) and TSO (Transmission System Operator) are involved in developing a series of projects for evolution of the Single European Energy Market, SDAC (Single Day-Ahead, respectively DE-AT-PL-4M MC (known as Interim-coupling) project, CORE FB MC (known as Core Flow-Based Market Coupling project) and SIDC (Single Intra-Day Coupling (previously known as XBID), respectively all that involve development so that to implement all regulatory requirements.

Keywords

MCO Plan, NEMOs, Interim coupling, Core flow-based

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.