Logo EMERG

Estimarea şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon rezultate la arderea cărbunilor în termocentralele românești

Mihaela NEAGU, Ion ONUTU

Abstract

Una dintre provocările majore ale secolului nostru este schimbarea climei, un fenomen global complex despre care trebuie să ne îmbunătățim cunoștințele și să intervenim tehnologic pentru a preveni și a atenua efectele posibile ale acestor schimbări asupra sectoarelor economice și sociale. Lucrarea prezintă succint consecinţe ale activităţilor umane care determină schimbarea compoziţiei atmosferei, dar şi soluţii tehnologice curate, susţinute prin pachete legislative și acorduri politice naţionale şi europene. Se analizează contribuţia industriei energetice la emisiile totale de gaze cu efect de seră din sistemul energetic din România via cărbune. Se prezintă metoda de calcul a emisiilor de dioxid de carbon în termocentrale reprezentative din România, calcul asociat cu măsurile pentru scăderea cantității de emisii de gaze cu efect de seră: utilizarea surselor de energie regenerabilă, eficientizarea energetică şi captarea şi stocarea dioxidului de carbon.

Keywords

industrie energetică, cărbune, emisii de dioxid de carbon, termocentrale, CCS

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.