Logo EMERG

ENVIRONMENTAL ASPECTS SPECIFIC TO THE DENSE SLUDGE EVACUATION SYSTEM IN THE THERMOELECTRIC POWER PLANTS

Vol. 5, Issue 11, pp.39-50 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.11.03
Silvia-Maria DIGĂ, Nicolae DIGĂ

Abstract

În această lucrare, autorii prezintă rezultatele obţinute în urma aplicării unor algoritmi de predimensionare a instalației moderne de filtre cu saci pentru un “Sistem de asigurare a depresiunii pentru mixer“ din cadrul staţiei de şlam dens a unei centrale termoelectrice. Au fost analizate comparativ trei variante constructive de filtre, determinându-se abaterile valorilor parametrilor obținute prin calcul față de cele conform datelor de catalog. În cadrul acestui studiu, autorii au folosit programe de calcul de concepţie proprie, dezvoltate în mediul de programare Mathcad versiunea 7.0, care permit analiza rapidă sub aspectul predimensionării, a unui număr mare de variante constructive și de calcul al filtrelor cu saci.

In this paper, the authors present the results obtained by applying some algorithms for pre-dimensioning the modern bag filter system for a “Depression assurance system for mixer” in the dense sludge station of a thermoelectric power plant. Three constructive filter variants were compared, determining the deviations of the values of the parameters obtained by calculation from those according to the catalogue data. Within this study, the authors used computer programs of their own conception, developed in the Mathcad version 7.0 programming environment, which allow rapid analysis of pre-dimensional design of a large number of constructive and computation variants of bag filters.

Keywords

Thermoelectric power plant, dense sludge station, depression assurance system for mixer, bag filters, algorithms for pre-dimensioning.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.