Logo EMERG

ENGINEERING CHALLENGES TO IMPROVE NUCLEAR SAFETY FOR PHWR PLANT BY ADAPTING A PATENTED PASSIVE SAFETY SYSTEM FOR THE ALFRED DEMONSTRATION REACTOR

Volume IX, Issue 1/2023, pp 35-45, DOI: 10.37410/EMERG.2023.1.03
Iulian NITA, Rodica PANCEF

Abstract

În lucrare sunt prezentate provocările inginerești pentru departamentul tehnologic în vederea proiectării și implementării unui sistem de siguranță pasivă destinat reactorului demonstrator ALFRED de nouă generație LFR ALFRED la un PHWR de generația a II-a, proiectat să funcționeze în condiții de siguranță cu sisteme de siguranță activă și mai multe subsisteme de funcționare în condiții de siguranță pasivă. În contextul actual, securitatea sistemului ar trebui să fie considerată o prioritate pentru a considera că Pierderea totală a alimentării electrice nu este un accident fortuit, ci un accident intenționat, cauzat de conflicte militare internaționale

In the paper we present engineering challenges for technological department in order to design and to implement a passive safety system meant for new generation LFR ALFRED demonstrator reactor to a generation II PHWR, designed to operate safety with active safety systems and several subsystems of passive safety operation. In current context, the security of the system should be considered as o priority in order to consider Station Black out not as a fortuitous accident, but as intentional accident due to international military conflicts.

Keywords

passive safety, PHWR, IC, natural circulation, SBO

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge