Logo EMERG

ELECTROMAGNETIC INTERACTION BETWEEN THE POWER DISTRIBUTION GRID AND THE HV SYSTEM OF AN ELECTRIC VEHICLE

Vol. 6, Issue 3, pp. 77-84, DOI: 10.37410/EMERG.2020.3.07
Violeta-Maria IONESCU, Anca-Alexandra SĂPUNARU, Mădălina-Andreea LUPAȘCU, Mihai Octavian POPESCU, Claudia Laurența POPESCU

Abstract

În lucrare va fi prezentată istoria vehiculelor electrice, în raport cu mașinile convenționale cu motor cu combustie internă. Impactul asupra mediului a produs necesitatea unui transport mai curat prin reintroducerea mașinilor electrice pe piața auto. Prin creșterea EVs utilizate în transportul rutier, nivelul de poluare va scădea, dar probleme majore privind compatibilitatea electromagnetică vor fi introduse. Mediul electromagnetic ambiant a fost descris, punând accentul pe simularea câmpului magnetic produs de o linie de medie tensiune. Ulterior, a fost analizată interacțiunea din punct de vedere electromagnetic dintre linia de alimentare cu tensiune și un vehicul electric, simulând distribuția liniilor de câmp magnetic.

In the paper it will be presented the history of electric vehicles (EVs), compared to conventional combustion engine cars. Environmental impacts produced the necessity of a cleaner transportation by reintroducing electrical cars in the automotive market. By increasing the EVs used in transportation, the level of pollution is decreased, but some major issues concerning electromagnetic compatibility are raised.
The ambient electromagnetic field was described, focusing on simulation of a MV power distribution line. Afterwards, it was analyzed the electromagnetic interaction between an electric vehicle and the power distribution line, simulating the magnetic field distribution.

Keywords

electric vehicles, power grid, electromagnetic compatibility.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2022 EMERG, All rights reserved.