Logo EMERG

ECONOMICAL ASSESSMENT OF THE CO2 POST-COMBUSTION CAPTURE PROCESS INTEGRATION IN A POWER PLANT

Vol. 6, Issue 1, pp.56-69 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.1.04
Eliza Gabriela MIHĂILĂ, Cristian DINCĂ, Adrian Andrei ADAM, Roberta Geanina IRODIA

Abstract

Acest articol reprezintă un studiu bibliografic asupra tehnologiei de captare CO2 post-combustie, considerat cel mai important gaz cu efect de seră. Integrarea României în Comunitatea Economică Europeană şi armonizarea cu politica energetică au dus la creşterea concurenţiei de piaţă, implicând totodată competitivitatea tehnico-economică, siguranţa în funcţionare şi protecţia mediului pentru domeniul energetic. Captarea CO2 post–combustie este considerată cea mai dezvoltată dintre tehnologiile actuale ce poate fi adaptată cu uşurinţă la capacităţile mari instalate în centralele termoelectrice. Principiul metodei constă în absorbţia chimică a CO2 din gazele de ardere utilizând un solvent (amină sau amoniac răcit), cu o eficienţă de aproximativ 95%. Totusi, această tehnologie prezintă un dezavantaj, si anume consumul de abur necesar regenerării solventului chimic ce conduce la penalităţi energetice de 15-20%, afectând eficienţa globală a centralelor termoelectrice. Totodată, integrarea procesului de absorbţie chimică a CO2 influenţează indicatorii economici, ceea ce se traduce în final prin creşterea costului producţiei de energie electrică. Principalul obiectiv al articolului constă în estimarea costurilor de investiţie şi de operare ale unei centrale termoelectrice prevăzută cu captare de CO2.

This paper is a documentary study on CO2 capture by post-combustion technology, considered as the most important greenhouse gas. Romania’s integration into the European Economic Community and harmonization with energy policy have led to increased market competition, while enhancing technical and economic competitiveness, operational safety and environmental protection for the energy sector.
CO2 Post-combustion capture is the most advanced technology that can be easily adapted to the large capacities installed in the thermoelectric power plants. The principle of the method consists in the chemical absorption of CO2 from the flue gas using a solvent (amine or cooled ammonia) with an approximately 95% efficiency.
However, this technology has a disadvantage, consisting in the steam consumption required for the chemical solvent regeneration , resulting in 15-20% energy penalties, and the overall energy efficiency of the thermoelectric power plants as well. At the same time, the economic indicators are also influenced by the integration of the CO2 absorption process, which ultimately translates into an increase in the cost of electricity production. The main objective of the paper consists in the operational and investments costs estimation of a power plant with CO2 post-combustion capture process.

Keywords

CO2 capture, post-combustion, chemical solvent, costs, electricity

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.