Logo EMERG

DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN CHEIA ENERGIEI REGENERABILE. ARHITECTURA ÎN FORME BIONICE

Asist univ. drd. arh. Ana MOHONEA

Abstract

Lumea contemporană este o lume a provocărilor. Natura îl cheamă pe om să dovedească responsabilitate în gestionarea corectă a resurselor planetei. Cunoașterea tehnologiilor naturii îi permite ființei umane să înțeleagă natura prin cheia bionicii. Compatibilitatea dintre mediul construit și mediul natural pornește de la premisa că natura este un mecanism complex auto-sustenabil. Prezentul articol își propune să scoată în evidență importanța interacțiunii dintre om și natură: problematica actuală a relației om-natură-arhitectură, arhitectura durabilă și concepte implicite, influența bionicii în arhitectură și obținerea de soluții folosind energii regenerabile.

Keywords

regenerabil, inepuizabil, sustenabil, funcțional, estetic

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.