Logo EMERG

DEVELOPEMENT AND CHARACTERIZATION OF CHROMIUM COATING DEPOSITED ON ZIRCALOY-4 SUBSTRATE

Volume VIII, Issue 3/2022, pp 65 – 79, DOI: 10.37410/EMERG.2022.3.04
Diana DINIAȘI, Alexandru ANGHEL, Valentina ROȘU, Vlăduț ION, Aurel DAVID

Abstract

Utilizând medoda arcului termoionic în vid (TVA) a fost depus un strat de crom, de aproximatix 500 nm pe un substrat de Zy-4. Microstructura și morfologia acoperirii au fost investigate utilizând difracția de raze, microscopia electronica și spectroscopia fotoelectronilor de raze X. Pentru evaluarea caracterului protector al acoperirii au fost realizate măsurători electrochimice. Valorile mari ale impedanței și unghiului de fază au indicat un caracter protector al acoperirii realizate. Acest lucru este confirmat și de rezultatele obținute în urma aplicării testelor de polarizare potențiodinamică liniară. Toate metodele folosite în caracterizarea acoperirii indică o îmbunătățire a comportării la coroziune a aliajului Zy-4 acoperit cu crom metalic.

A Cr layer of approximately 500 nm thickness has been deposited on Zy-4 alloy using thermionic vacuum arc (TVA) method. The coating microstructure and morphology have been investigated using specific analysis techniques (X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy and X- ray Photoelectron Spectroscopy). To assess the protective character of the metallic Cr coating, electrochemical measurements have been performed. The higher values of impedance and phase angle obtained for the coated Zy-4 sample indicates a protective character of the metallic Cr layer. In the same time, results obtained from the potentiodynamic polarization tests, showed a better corrosion behaviour of coated Zy-4 sample than uncoated sample. All the applied methods indicate an improving of the corrosion behaviour of Zy-4 alloy after coating with thin metallic Cr layer.

Keywords

Chromium coated Zy-4, XRD, XPS, SEM, EIS

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.