Logo EMERG

DESIGNING OF MAIN COMPONENTS OF THE SECONDARY CIRCUIT OF ALFRED REACTOR

Vol. 5, Issue 12, pp.57-63 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.12.06
Iulian Niţă, Rodica Pancef, Andrea Ivan

Abstract

Reactorul European de Demonstraţie Rapid Răcit cu Plumb va fi construit în România după construirea proiectului celui mai mare laser din lume proiectul ELI-NP. Pentru a putea fi construit, se face un efort considerabil din partea cercetătorilor români şi italieni pentru a proiecta şi construi o nouă tehnologie în Europa. In această lucrare am pornit de la datele cunoscute despre generatoarele de abur şi anume debitul şi temperatura apei de intrare şi temperatura şi presiunea aburului viu şi am obţinut, prin calcul iterativ, toate debitele presiunile, sarcinile termica ale principalelor echipamente din circuitul secundar al reactorului demonstrativ ALFRED. Principala ţintă până la această lucrare au fost cercetarea si proiectarea circuitului primar de răcire a reactorului, datorită noilor provocări datorate de folosirea plumbului ca agent de răcire. Pe baza cercetării curente putem face mari progrese în procurarea componentelor principale din circuitului secundar al acestui proiect important ce va fi construit în Romania at Mioveni.

The Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator is one of the main project to be built in Romania next to ELI-NP laser project. In order to be built, there are a great effort from Romanian and Italian researchers in order to design and built a new technology for Europe. In this paper we started from know data of steam generators feed water flowrate and main steam parameters and we obtained by iterative calculation all flowrates, pressure, thermal loads of all main equipment from secondary regenerative circuit of ALFRED. The main focus till this paper, research and design effort was focused on primary circuit, due to new provocations of using lead as cooling agent. Based on current research we can make big steps in procuring main components of secondary circuit of this important project who will be built in Romania at Mioveni.

Keywords

ALFRED, Secondary Circuit, Heat balance

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge