Logo EMERG

SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA PANORAMICULUI DE GAZE COMBUSTIBILE GEOGENE DIN ROMANIA

Vol. 5, Issue 9, pp.79-91 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.09.05
Ing. Constantin CAPRARU

Abstract

Lucrarea şi-a propus să aducă în atenţie un subiect de bază în ansamblul structurii legate de resursele energetice ale României. Aceasta se constituie ca preambul al unui algoritm de direcţionare spre ţinte programatice, pentru o evaluare de fond, la nivel naţional, a potenţialului petroligen, ca un bilanţ material al resurselor descoperite şi nedescoperite, cu previziuni de anticipaţie pe termen mediu şi lung. Prezentul material este un apel pentru autorităţile responsabile de a glisa spre areale programatice, cu ţinte aplicative profitabile pentru balanţa energetică a ţării, cu aportul gazelelor naturale fosile. Este o chemare la folosirea capacităţilor autohtone intelectuale şi de infrastructură, la o largă şi complexă cooperare la nivel naţional şi comunitar.

The paper intends to bring to the attention of a basic subject in the whole structure related to the energy resources of Romania. This constitutes the preamble of an algorithm for targeting programmatic targets, for a national level background assessment of the oil potential, as a material balance of the discovered and undiscovered resources, with medium and long term forecasts. This material is a call for authorities responsible for sliding into programmatic areas, with profitable application targets for the country’s energy balance, with the contribution of fossil natural gases. It is a call for the use of local intellectual and infrastructure capacities, for a wide and complex cooperation at national and community level.

Keywords

Geological resources, energy balance, infrastructure

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.