Logo EMERG

CURRENT INTERNATIONAL CASE FOR NATURAL URANIUM-BASED NUCLEAR FUEL

Vol. 5, Issue 12, pp.7-18 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.12.01
Raluca GHERASIM, Virgil IONESCU, Sorin MEGLEA

Abstract

La nivel mondial, există o preocupare permanentă pentru menţinerea în funcţiune a tuturor centralelor nucleare care contribuie la independenţa producţiei de energie electrică a fiecărui stat şi, în acelaşi timp, la limitarea dependenţei de resursele energetice importate. Astfel, trebuie acordata o importanta deosebita asigurarii securitatii energetice în contextul instabilităţii crescute, reflectând recomandările ESA privind bunele practici ale statelor membre de a constitui şi menţine stocuri de uraniu sub diferite forme, în funcţie de tipul de combustibil nuclear utilizat, suficiente pentru o perioadă de consum pe reactor de aproximativ 1 ÷ 5 ani. Lucrarea de faţă îşi propune o trecere în revistă a evoluţiei tehnologice a reactoarelor nucleare şi a influenţei lor asupra cererii de combustibil nuclear, o analiză a principalilor furnizori pe piaţa mondială pentru producerea şi furnizarea combustibilului nuclear pe bază de uraniu natural, dar, de asemenea, şi o prezentare generală a evoluţiei preţurilor de aprovizionare pentru combustibilul nuclear pe bază de uraniu natural.

Worldwide, there is a permanent concern to maintain in operation all nuclear power plants that contribute to each state’s nuclear power production independence and, at the same time, limiting the dependence on imported energetic resources.
Thus, a distinctive importance should be given towards energetic security in the context of increased instability, reflecting ESA’s best practice recommendations of the states of developing and maintaining uranium stocks of different types, according to the kind of the nuclear fuel used, sufficient for an approximately 1-5 years of reactor functioning.
The present paper aims a review of the technological evolution of Nuclear Reactors and their influence on the demand for nuclear fuel, an analysis of the major suppliers on the market for the production and supply of natural uranium-based nuclear fuel, and also an overview of the supply price evolution for it.

Keywords

Nuclear Power Plants, nuclear fuel, natural uranium, security of supply.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.