Logo EMERG

CURRENT HYBRID SYSTEMS OF PRODUCING ELECTRIC AND THERMAL ENERGY

Volume IX, Issue 1/2023, pp 24-34, DOI: 10.37410/EMERG.2023.1.02
Teodor POP, Radu-Dumitru PENTIUC, Laurențiu-Dan MILICI, CezarDumitru POPA, Constantin UNGUREANU, Dumitru CERNUȘCĂ, Visarion-Cătălin IFRIM

Abstract

Această lucrare prezintă stadiul actual al unor tipuri de centrale hibride de producere a energiei electrice și termice implementate pe plan mondial. În prima parte sunt analizate centralele hibride PV-CSP ce produc energie electrică și termică prin metoda solară concentrată și analiza principalelor modele de centrale, iar în cea de-a doua parte a lucrării sunt descrise centralele pentru producerea energiei termice prin combinația dintre energia solară cu energia biomasei. De asemenea, sunt analizate randamentele maxime obținute în condiții climatice optime ale CSP, funcție de tipul concentratoarelor solare, evoluția lor pe plan mondial, modele de sisteme hibride ce folosesc atât energia solară, cât și cea a biomasei, principiul de funcționare, aplicații comerciale, avantajele și dezavantajele lor, urmate de concluzii cu referire la tipurile de centrale hibride studiate.

This paper presents the current stage of some types of hybrid electric and thermal power plants which are being developed worldwide. The first part contains an analysis of hybrid power plants PV-CSP which produce electric and thermal energy by means of the solar concentrated method, as well as an analysis of the main types of power plants, while the second part comprises a description of the power plants that produce thermal energy using the combination of solar energy and biomass. There is also an analysis of the highest yields which are obtained in optimum climatic conditions of CSP, based on the type of solar concentrators, their worldwide evolution, examples of hybrid systems that use both solar and biomass energy, the functioning principle, trade applications, their advantages and disadvantages, followed by conclusion regarding the types of studied hybrid power plants.

Keywords

PV-CSP, photovoltaic, power plants, biomass, energy, yields

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge