Logo EMERG

CONSIDERATIONS REGARDING THE EVALUATION OF THE PETROLIGENE POTENTIAL IN THE PANNONIAN BASIN

Volume IX, Issue 1/2023, pp 88-103, DOI: 10.37410/EMERG.2023.1.07
Costin Viorel VLĂȘCEANU

Abstract

Bazinul Panonian este cel mai mare bazin din regiunea intracarpatică încadrată în lanțul Alpino – Carpatic. Este o structură neogenă suprapusă peste structuri copresionale mezozoice din Alpii Dinarizi și din interiorul Capaților și peste acestea se află structuri paleogene de tip „strike – slip”. În timupl Mio-Pliocenului, zona Intra-Carpatică se caracterizează printr-o subsidență complexă controlată de o evoluție orogenică. Relațiile temperale și spațiale dintre scurtarea centurii pliate și tasarea magmatismului calco-alcalin în zona Intra-Carpatică, reprezintă indicatori buni ai legăturii dintre cele două fenomene dinamice (Săndulescu 1998). În acest articol se va analiza formarea zăcămintelor de hidrocarburi din Bazinul Panonian – Pliocen Inferior cu privire la un studiu de caz. Această structură va fi analizată din punct de vedere geologic și de asemenea din punct de vedere al perspectivelor de hidrocarburi.

The Pannonian Basin is the largest in the Intra – Carpathian region framed by the chain Alpine – Carpathian. It is a Neogene structure superimposed by compressional structures Mesozoic in the Alps, Denarii, and Internal Carpathians and above those, a tectonic type “strike-slip” Paleogene. During the Mio – Pliocene, the Intra – Carpathian area is characterized by a history of subsidence complex, controlled by orogenic evolution around. The temporal and spatial relations between the shortening of the folded belt and calkalkaline magmatism subsidence in the Intra–Carpathian area represent good indicators of the connection between those two dynamic phenomena (Săndulescu, 1998). This article will be analyzed the formation of hydrocarbon deposits in the Lower Pliocene Pannonian Basin regarding a case study. This structure will be analyzed in geological terms and also from the hydrocarbon prospects point of view.

Keywords

basin, subsidence, reservoirs, fault, culmination

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge