Logo EMERG

CONSIDERATIONS ON SUSTAINABLE MANAGEMENT OF COAL BED METHANE RESOURCES

Volume VIII, Issue 2/2022, pp 32-43, DOI: 10.37410/EMERG.2022.2.03
Nicolae ILIAȘ, Sorin Mihai RADU, Iulian OFFENBERG, Iosif ANDRAȘ

Abstract

Lucrarea abordează managementul strategic al resurselor de metan din stratele de cărbune, care integrează caracteristicile ciclului tehnologic de exploatare a gazului și interacțiunea cu celelalte resurse naturale. Autorii analizează principiile de care trebuie să se țină seama atunci când se stabilește oportunitatea investițiilor în CBM, ca o alternativă a exploatării cărbunelui, și prezintă elemente metodologice de care trebuie să se tină cont la analiza economică. Autorii recomandă astfel de analize pentru a evalua atât condițiile economice actuale și viitoare ale proiectelor CBM cât și dacă reglementările autorităților sunt adecvate.

The paper addresses the strategic management of CBM resources, which integrates the characteristics of the technological cycle of gas exploitation and the interaction with other natural resources. The authors analyze the principles to be taken into account when determining the opportunity to invest in CBM, as an alternative to coal mining, and present methodological elements that must be taken into account in the economic analysis. The authors recommend such analyzes to assess both the current and future economic conditions of CBM projects and whether the authorities’ regulations are appropriate.

Keywords

CBM, coal, gas, mineral resources.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2022 EMERG, All rights reserved.