Logo EMERG

CONSIDERAȚII PRIVIND VALORIFICAREA ENERGIEI DEȘEURILOR ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ

Conf. univ. dr. ing. Mihail CERNEI, Ing. Vasile LEU

Abstract

În lucrare este prezentată o descriere succintă a surselor de energie termică din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău, analizate aspecte ale cadrul legislativ și normativ pentru deșeurile industriale și menajere, prezentată experiența unor țări în ceea ce privește utilizarea deșeurilor pentru producerea de energie pentru sistemele de termoficare. De asemenea examinate unele oportunități pentru utilizarea deșeurilor și reziduurilor menajere urbane în cadrul sistemelor de termoficare.

Keywords

sistem de alimentare centralizată cu energie termică, deșeuri și reziduuri menajere urbane, surse de căldură

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.