Logo EMERG

COMPARISON BETWEEN FEMAXI-6 AND TRANSURANUS PREDICTIONS REGARDING MOX FUELS BEHAVIOUR

Vol. 7, Issue 1, pp. 112-122 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.1.09
Mihaela - Roxana ROMAN, Dragos Victor IONESCU, Gheorghe OLTEANU

Abstract

Scopul lucrării este de a evalua capabilitatea codurilor de analizăa performanțelor combustibilului de a prezice comportarea combustibilului de tip oxid mixt de uraniu și plutoniu (MOX). În acest context, două instrumente de calcul, TRANSURANUS și FEMAXI-6,au fost utilizate pentru simularea comportării la iradiere a două elemente combustibile exprimentale încărcate cu MOX. Predicțiile celor două coduri au fost comparate cu măsurători experimentale. Rezultatele prezentate în lucrare se referă la: temperatura din centrul combustibilului, volumul de gaze de fisiune eliberate, presiunea internă și dimensiunea interstițiului dintre pastilă și teacă. În concluzie, comportarea combustibilului MOX este adecvat prezisă.

The purpose of the present paper is to asses fuel performances codes capability to predict mixed oxide (MOX) fuel behaviour. In this respect, two computer tools were used, TRANSURANUS and FEMAXI-6 for the simulation of two experimental rods loaded with MOX fuel. Codes predictions were compared with experimental measurements. The results presented in the current paper are: fuel centerline temperature, volume of fission gas release, fuel rod internal pressure and pellet-clad diameter gap, and the values obtained are plotted only for those models which agree fairly well with the measurements. As a general conclusion, MOX fuel behaviour is reasonably predicted with TRANSURANUS and FEMAXI-6.

Keywords

MOX fuel, FEMAXI-6, TRANSURANUS, key models.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.