Logo EMERG

CITON’S PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMR IN ROMANIA – A VERSATILE SOLUTION FOR CLEAN ENERGY PRODUCTION

Vol. 7, Issue 4, pp. 69-77 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.4.05
Gabriela FLORESCU, Rodica NICOLAE, Andreea IVAN, Iulian Pavel NIȚĂ

Abstract

Lucrarea reflectă câteva aspecte cheie legate de activitățile CITON și contribuția la construirea înțelegerii unei noi tehnologii, cum ar fi reactoarele inovatoare de tip SMR și LFR cu caracteristici SMR, ceea ce este foarte important pentru a produce o comunicare reală între proiectanți și autorități și factorii de decizie din România. Alături de alte organizații și companii din sectorul energetic nuclear românesc, CITON are misiunea de a îndeplini cerințele necesare în contextul implementării unei noi construcții sigure, sigure, curate și economice, precum SMR, prin revigorarea capacității existente și sprijinirea dezvoltării unei o infrastructură națională de sprijin nuclear pe termen lung, durabilă și în conformitate cu inițiativele naționale și internaționale de cercetare și dezvoltare.

The paper reflects some key aspects related to CITON activities and contribution to building the understanding of a new technology like innovative SMRs and LFR type reactors with SMR attributes which is very important to produce the real communication between designers and authorities and decision makers in Romania. Alongside other organizations and companies within the Romanian nuclear energy sector, CITON has the mission of meeting the necessary requirements in the context of deployment of safe, secure, clean and cost-effective new build like SMR by reinvigorating the existing capacity and support the development of a strong long-term national nuclear support infrastructure sustainable and in line with national and international R&D initiatives

Keywords

SMR, clean energy, gen IV reactors, ALFRED, LFR

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.