Logo EMERG

CHALLENGES OF THE ENERGY TRANSITION IN MAINTAINING THE ENERGY SYSTEM SECURITY AND CONTINUITY

Vol. 5, Issue 10, pp.43-55(2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.10.04
Cristina EFREMOV

Abstract

Accelerarea tranziției către o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon reprezintă atât o necesitate urgentă, cât și o șansă enormă pentru Republica Moldova. Aceasta este primordiala provocare a timpurilor noastre. Eșecul ne-ar putea pune în pericol prosperitatea și bunăstarea. Succesul va oferi oportunități economice fără precedent și noi căi spre prosperitate, bunăstare și creștere. Mai important este faptul că tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punct de vedere energetic și rezistentă la schimbările climatice, necesită un sistem mai descentralizat și mai deschis, care să implice întreaga societate rezilientă.

Accelerating the transition to a competitive economy with low carbon emissions represents both an urgent need and an enormous opportunity for the Republic of Moldova. This is the primary challenge of our times. Failure could endanger our prosperity and well-being. The success will provide unprecedented economic opportunities and new paths to prosperity, well-being and growth. More important is that the transition to a low-carbon, energy-efficient and climate resilient economy requires a more decentralized and open system, which involves the whole resilient society.

Keywords

energy transition, clean energy, energy efficiency, energy revolution

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge