Logo EMERG

CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE ÎN RELAŢIE CU CERINŢELE COMPATIBILITĂŢII ELECTROMAGNETICE

Ing. Constantin BEIU, Prof.dr.ing. Cornel TOADER, Conf.dr.ing.Radu PORUMB, Ing. Georgeta BUICA

Abstract

În sistemele moderne, în care multe echipamente sunt controlate prin intermediul dispozitivelor electronice, reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice se transformă din ce în ce mai mult în „reţele inteligente”. Se pune problema imunităţii acestor echipamente la acţiunea perturbaţiilor electromagnetice generate de alte echipamente, precum şi la imunitatea altor dispozitive de control şi monitorizare la efectele perturbaţiilor electro-magnetice generate de instalaţiile cu dispozitive electronice de control. Reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, datorită întinderii lor reprezintă una dintre sursele cele mai importante de câmpuri electromagnetice perturbatoare Dar, datorită complexității și dependenței de tehnologiile încorporate, la rândul lor, rețelele pot deveni „victime” ale câmpurilor electromagnetice perturbatoare, ceea ce poate influența negativ calitatea alimentării cu energie electrică.

In modern systems, where many equipment are controlled by electronic devices, power transmission and distribution networks are increasingly turning into “smart grids”. There is the question of the immunity of these equipment to the action of electromagnetic fields generated by other equipment, as well as the immunity of other control and monitoring devices to the action of electromagnetic fields generated by electrical installations. Transmission and distribution networks, due to their size, are one of the most important sources of disruptive electromagnetic fields. But due to their increased complexity and dependence on embedded technologies, new networks in turn can become “victims” of disruptive electromagnetic fields, which can adversely affect the reliability of the power supply.

Keywords

electromagnetic compatibility, smart grid, immunity, legislation

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge