Logo EMERG

BUSINESS MODELS FOR THE ENERGY FIELD. ENERGY STORAGE AS A BUSINESS OPPORTUNITY

Vol. 5, Issue 11, pp.23-38 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.11.02
Dan LOGHIN

Abstract

Tipologia modelelor generice prezentată în articol este legată direct de stocarea energiei, activitate care formeză o afacere în sine. Aspectul cel mai importat dezbătut aici este dacă Transelectrica poate administra o astfel de activitate profitabilă. Sunt prezentate caracteristicile asociate unei afaceri de acest tip, limitele acesteia și gradul necesar de adaptabilitate. Lucrarea prezintă modelele generale din domeniul energetic și adaptează aceste modele pentru un operator de sistem – un OTS. Opțiunile conduc către capacități de stocare, văzute ca și rezerve de putere care pot înlocui sau suplimenta rezervele existente.

The business model typology presented here is directly related to the energy storage activities commonly seen as business. The most important aspect to be debated is whether Transelectrica could manage such business. The related characteristics of such business, the limits and the necessary degree of adaptability are notably described. The paper reviews the general models for the energy field and then slightly modifies the business models for a transmission system operator like Transelectrica. Its option leads to the network of storage capacities, seen as power reserve networks that can replace or overlap the classic power reserves.

Keywords

Energy storage, business model.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2022 EMERG, All rights reserved.