Logo EMERG

ASSESSMENT OF THE TREATMENT CAPABILITY AND OPTIONS TO ENHANCE THE PERFORMANCE OF THE DECONTAMINATION SYSTEM OF AQUEOUS RADIOACTIVE WASTE FROM CERNAVODA NPP

Vol. 7, Issue 1, pp. 98-111 (2021), DOI: 10.37410/EMERG.2021.1.08
Mirela DULAMA, Marius IORDACHE, Liliana SAMSON, Alexandru NEDELCU, Viorel TOBOSARU

Abstract

În centralele CANDU, decontaminarea deşeurilor lichide se realizează în sistemul LRWS (The Aqueous Liquid Radioactive Waste System). Procesul se bazează pe filtrare şi schimb ionic, utilizând un premix celuloză-schimbători ionici. Studiul realizat a estimat capacitatea de tratare a produsului utilizat la CNE Cernavodă, în funcţie de compozitia deşeului. Datele obţinute au fost validate experimental şi s-a elaborat un algoritm de calcul pentru stabilirea volumului de deşeu real care poate fi tratat eficient în sistemul de decontaminare instalat la CNE Cernavodă. De asemenea, s-a studiat completarea sistemului de decontaminare cu o etapă de tratare avansată utilizând schimbători de ioni selectivi.

In CANDU plants, the decontamination of liquid waste is performed by the LRWS (The Aqueous Liquid Radioactive Waste System). The process is based on filtration and ion exchange, using a cellulose-ion exchanger premix. The study has estimated the treatment capacity of the product used at Cernavoda NPP, depending on the composition of the waste. The data obtained were validated experimentally and a calculation algorithm was developed to establish the volume of real waste that can be treated efficiently in the decontamination system installed at Cernavoda NPP. Also, the addition of an advanced treatment step, using selective ion exchangers, to the decontamination system, was studied.

Keywords

radioactive waste, decontamination, ion exchange, nuclear power plant

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.