Logo EMERG

ASPECTE CONTROVERSATE GENERATE DE APLICAREA SCHEMEI DE SPRIJIN DE TIP BONUS PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ

Virgil MUSATESCU, Cristian PODASCA, Ioana OPRIS

Abstract

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă reprezintă unul dintre mecanismele europene pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea cogenerării pentru reducerea cantităţii de energie primară necesară. Totodată, în România se urmărește și utilizarea potenţialului de cogenerare disponibil. Schema de sprijin de tip bonus pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă este aplicată în România din 1 aprilie 2011. Finanțarea este susțintă de către toţi consumatorii finali de energie electrică, sub forma unei contribuţii pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. În urma aplicării schemei de sprijin au fost sesizate o serie de aspecte - de ordin legislativ, instituţional / administrativ, investiţional, tehnic, economico-financiar şi social - cu impact asupra beneficiarilor şi/sau finanţatorilor ajutorului de stat. În același timp, au fost constatate și unele aspecte controversate ce provin din afara schemei de sprijin, dar care au impact asupra acesteia şi asupra SACET în general. În lucrare se prezintă filozofia pe care se bazează schema de sprijin și mecanismele utilizate. Sunt analizate efectele aplicării schemei de sprijin asupra celor implicați direct (beneficiari, finanțatori, reglementator) și a societății în general. De asemenea, sunt prezentate rezultatele macroeconomice ale aplicării schemei de sprijin în perioada 2011-2015, unele aspecte controversate și propuneri de îmbunătățire a acesteia. În urma implementării schemei de sprijin au fost înregistrate progrese în ceea ce privește obiectivele legate de mediu, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea cogenerării de înaltă eficiență. Totodată, a fost evidențiată o neînțelegere a principiilor de aplicare a schemei de sprijin, a avantajelor și limitărilor acesteia, neînțelegere care a condus la apariția unor contestații în instanțele de judecată faţă de sumele ce reprezintă supracompensare. În ceea ce privește folosirea cât mai adâncă a potențialului de cogenerare pe care îl are România, rezultatele implementării schemei de sprijin sunt discutabile. Deși bonusul acordat ar fi trebuit să promoveze, chiar dacă implicit, investițiile în domeniul cogenerării, acesta a lucrat mai mult ca un sprijin de tip operațional, pentru supraviețuirea unor producători de energie electrică și termică în cogenerare. Intrarea în insolvență a centralelor de cogenerare vechi, dar importante, ar putea avea implicații negative la nivel social și al SEN, iar, în acest sens, schema a reprezentat un sprijin real. Propunerile de îmbunătățire a schemei de sprijin se referă la o implicare activă în informarea, comunicarea, explicarea și înțelegerea schemei de către cei implicați. Pe de altă parte, este necesară ajustarea schemei de sprijin, în sensul unei flexibilități crescute care să permită îndeplinirea adevăratelor obiective urmărite, cele de mediu și de stimulare a investiţiilor noi în capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă.

Keywords

eficienţă energetică, cogenerare, schemă bonus

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.