Logo EMERG

ANALYSIS OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE TRANSFORMERS IN THE ELECTRIC TRANSMISSION NETWORK

Vol. 6, Issue 2, pp. 76-86 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.2.06
Remus DINCULESCU, Mihai MARCOLȚ, Traian CHIULAN, Sandor KOVACS

Abstract

Transformatoarele de putere sunt considerate active critice ale rețelei electrice, determinarea starării tehnice a acestor echipamente reprezintă o provocare din ce în ce mai mare pe de o parte datorită numărului mare de echipamente instalate în rețea, iar pe de altă parte datorită vârstei acestor active. Lucrarea prezintă o aplicație realizată la nivelul CNTEE Transelectrica S.A., care pe baza unor tabele excel completate cu informațiile relevante despre transformatoare, se poate vedea evoluția în timp a parametrilor de la punere echipamentului în funcțiune până la ultima măsurătoare, astfel se pot lua deciziile optime cu privire la acțiunile de mentenanță.

Power transformers are considered critical network assets, determining their technical condition is an increasing challenge on the one hand due to the large number installed in the network and on the other hand due to the age of these assets.

The paper presents an application made at CNTEE Transelectrica SA, which based on excel tables completed with relevant information about transformers, you can see the evolution over time of the parameters from commissioning the equipment to the last measurement, so you can make optimal decisions with on maintenance actions.

Keywords

monitoring, diagnosis, maintenance, transformer

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.