Logo EMERG

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES ON THE POWER SYSTEM OPERATION

Volume VIII, Issue 2/2022, pp 77-94, DOI: 10.37410/EMERG.2022.2.07
Murtadha SAMI, Stefan GHEORGHE, Lucian TOMA

Abstract

În ultimii ani, creșterea pieței de energie electrică din surse regenerabile de energie (SRE) în sistemele de energie electrică au adus noi provocări în planificarea sistemului de energie electrică și funcționarea sistemului de energie electrică se va confrunta cu multe variabile pe măsură ce energia din surse regenerabile continuă să crească, astfel încât este necesar să se investigheze și să se analizeze în mod corespunzător efectele surselor integrate de energie din surse regenerabile asupra sistemului de energie electrică. În această lucrare, vom studia influența surselor regenerabile de energie asupra funcționării sistemului energetic și vom încorpora energii regenerabile (RES) în sistemul energetic NORDIC 32-Bus, inclusiv turbine eoliene (WT) și ferme fotovoltaice (PV) și vom realiza mai multe scenarii care iau în considerare variația consumului și a producției în timpul zilei, deoarece unele tensiuni ale sistemului sunt în afara limitelor admise, precum și procentul de pierderi din sistem este ridicat. Metodologia de lucru va fi prin distribuirea energiilor regenerabile în regiunile cu un consum ridicat și o producție scăzută, iar această lucrare duce la o îmbunătățire a nivelului de tensiune și îl face să se încadreze în limita admisibilă, iar noi vom folosi MATPOWER în cadrul mediului Matlab pentru a simula sistemul energetic Nordic32.

In recent years, the growth of the electric energy market of renewable energy sources (RES) in power systems have brought new challenges in the power system planning and the operation of the power system will face many variables as renewable energy continues to grow, so it is necessary to investigate and analysis properly the effects of integrated Renewable Energy sources on the power system. In this paper, we will study the influence of Renewable energy sources on the power system operation and incorporate renewable energies (RES) into the NORDIC 32-Bus power system, including wind turbines (WT) and photovoltaic (PV) farms. and make several scenarios that take into consideration the variation in consumption and generation during the day. As some system voltages are outside the permissible limit, as well as the percentage of losses in the system is high. The work methodology will be by distributing renewable energies within regions with high consumption and low generation, and this work leads to an improvement in the voltage level and made it within the permissible limit, and we will use the MATPOWER within the Matlab environment to simulate the Nordic32 power system.

Keywords

Voltage regulation, RES, power system operation

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.