Logo EMERG

ANALIZA EXPLOATĂRII ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI CU AJUTORUL HĂRŢILOR DE REZISTIVITATE, INTOCMITE DIN DATELE CAROTAJULUI DE REZISTIVITATE

Ion MALUREANU, Daniela-Doina NEAGU

Abstract

Rezultatul prospecţiunilor geofizice în general şi al prospecţiunii electrice în particular se materializează în hărţi şi profile. Interpretarea acestora conduce la descifrarea subsolului şi punerea în evidenţă a „obiectelor geologice” de interes economic. Obiectul geologic este definit de Radu Botezatu astfel: „Obiectul geologic de prospectat, poate fi o acumulare de substanţă minerală utilă sau o formă structurală pe care o îmbracă formaţiunile sedimentare, magmatitele, migmatitele sau metamorfitele şi care, conform legităţilor geologice, ar putea fi susceptibile de a avea afiliate astfel de acumulări”.

Keywords

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.