Logo EMERG

AGGREGATED LOAD CURVES FOR THE ELECTRICAL ENERGY USE IN UPB CAMPUS

Vol. 6, Issue 1, pp.87-98 (2020), DOI: 10.37410/EMERG.2020.1.06
Mihai OLTEANU, Ana Ruxandra TOMA, Ana-Maria DUMITRESCU, Mihaela ALBU

Abstract

Un aspect important al calității energiei electrice într-o rețea de distribuție este reprezentat de consumul de energie aferent utilizatorilor rezidențiali. O categorie cu comportament specific este reprezentată de către tinerii studenți în cadrul universităților tehnice. Aceștia au un comportament tipic datorită programului de studii atipic, așa cum tinde a deveni programul locuitorilor în orașele viitorului, dar și datorită aptitudinilor și aplecării acestora către preocupări în timpul liber din sfera tehnologiei, i.e. care implică utilizarea energiei electrice. În această lucrare se prezintă câteva tipuri de curbe de consum determinate cu rată mare de raportare (1 înregistrare/s) pentru consumatori individuali din campusul universitar al UPB, pentru care s-a aplicat o agregare spațială minimală (determinările au fost efectuale la nivelul palierului din cămin și nu pentru fiecare utilizator/cameră). A fost analizată corelația dintre comportamentul de consum și nesimetria curbelor de tensiune din perspectiva analizei benzii de variație a valorilor efective pe fiecare fază, pe durata unei zile și a unei săptămâni.

An important aspect of power quality in a distribution network is the use of electrical energy in residential areas. Young students in the technical universities represent a subgroup of the energy users, having specific behaviour, mainly due to the teaching program, as this tends to become the ‘normal’ schedule of the inhabitants in the cities of the future. Also, in a university campus the end-users of electricity have common technical aptitudes and some preferences for spending the free time. In this paper, several types of load curves registered with high reporting rate (1 frame per second) for individual customers – UPB students living in the university campus are presented. To this, a minimal spatial aggregation was applied (the measurement points are at floor level of each dorm not for each user / room). The correlation between the consumption behaviour and the asymmetry of the voltage curves was analysed from the perspective of the variation of the rms values on each phase, during a day and a week, respectively.

Keywords

smart metering, high reporting rate, residential electricity, consumption, load curve

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.