Logo EMERG

ACCESSIBILITY AND CONSTRAINTS IN THE PROCESS OF RENEWAL THE ENERGY INFRASTRUCTURE TO REDUCE CARBON EMISSIONS

Vol. 5, Issue 10, pp.30-42 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.10.03
Daniel CRACIUN, Nicolae GOLOVANOV

Abstract

Există mai multe modele posibile de dezvoltare a reţelelor inteligente, care pot reprezenta, fiecare, un prototip conceptual al unor sisteme sau porţiuni ale viitoarelor sisteme energetice. Articolul prezintă câteva exemple care ilustrează tot atâtea moduri posibile de evoluţie către o etapă superioară, aceea de multi-microgrid (multi-microreţele). Sunt moduri în care, la nivel teoretic şi practic, se caută soluţii optime de integrare a generării distribuite, a electro-mobilităţii pe scară largă, a tehnologiilor de tip demand response, a utilizării la maximum a avantajelor digitalizării, a sistemelor moderne de comunicaţii şi transfer de date.

There are several possible models for the development of intelligent networks, which can, each of one, represent a conceptual prototype of systems or portions of future energy systems. The article presents some examples illustrating as many possible ways of evolution towards a higher stage as multi-microgrid (multi-microgrid). There are ways in which, at the theoretical and practical level, optimal solutions are sought for integrating distributed generation, large-scale electro-mobility, demand response technologies, making full use of the benefits of digitization, modern communication and transfer systems data.

Keywords

Energy infrastructure, electricity networks, carbon emissions, reconversion

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge