Logo EMERG

ACCESIBILITATEA, COMPONENTĂ A „TRILEMEI” ENERGIEI ÎN ROMÂNIA

Prof. dr. ing. Virgil MUŞATESCU, Prof. dr. ing. Ion SOTIR DUMITRESCU

Abstract

Prezentul articol se concentrează pe cea de a treia provocare și analizează situația actuală a accesibilității cetățeanului român la energie, ambiționând să identifice elementele definitorii ale „sărăciei față de combustibil” și să propună o nouă metodologie – mai realistă – de determinare a vulnerabilității consumatorilor individuali.

Present paper focuses on the third challenge of “energy trilemma” and analyses present șituation of Romanian citizen, trying to identify the key elements of fuel poverty. It also proposes a new methodology – more realistic – to establish individual consumers’ vulnerability.

Keywords

energy, energy trilemma, affordability, public service, methodology to establish fuel poverty

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.