Logo EMERG

APPROACHES OF THE ENERGY SECTOR IN RELATION TO THE REQUIREMENTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Vol. 5, Issue 11, pp.7-22 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.11.01
Vladimir ROJANSCHI, Florian GRIGORE-RĂDULESCU

Abstract

Dezvoltarea societății umane într-o perspectivă apropiată sau depărtată este dependentă de energie și de metodele de generare a acesteia. Sursele clasice de producere a energiei, care de la începuturi și până azi au asigurat suportul dezvoltării, sunt din ce în ce mai contestate în condițiile în care produc mari daune mediului. Lucrarea atrage atenția asupra modului în care alternativele ce se promovează trebuie făcute cu grijă și printr-o abordare integrată. Astfel, sunt avute în vedere: - evaluarea ciclului de viață; - evaluarea impactului asupra mediului (metoda ilustrativă, metoda matriceală); - elaborarea de ghiduri de bune practici; - economie circulară.

The development of human society in a near or distant perspective is dependent on energy and the methods of generating it. The classic sources of energy production, which from the beginning to today have provided support for development, are increasingly challenged in the conditions in which they cause great environmental damage.
The paper draws attention to the way in which the alternatives that are being promoted must be done carefully and through an integrated approach. Such are considered;
– Life cycle assessment;
– Environmental impact assessment (illustrative method, matrix method);
– Developing good practice guides;
– Circular economy.

Keywords

Environmental assessment, energy sector, life cycle assessment.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.