Logo EMERG

A NOVEL LEARNING METHOD FOR THE CLASSIFICATION OF POWER QUALITY DISTURBANCES USING THE DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

Vol. 8, Issue 1, pp 13-24(2022), DOI: 10.37410/EMERG.2022.1.01
Alexandru ZAMFIRESCU, Mădălina ARHIP-CĂLIN, George SERIȚAN, Tiberiu ȘERBAN

Abstract

Din momentul în care sunt integrate o multitudine de sisteme electroenergetice într-un singur sistem interconectat, din acel moment apare un risc ce crește în amplitudine legat de deteriorarea calității energiei electrice în toate etapele și stadiile în care se găsește energia electrică (producție, transport, distribuție și în etapa finală cea de utilizare a sa. Clasificarea automată a distorsiunilor calității energiei electrice este fundamentul de la care se pleacă pentru a rezolva problema calității energiei electrice. Din start, procesul de identificare a perturbațiilor calității energiei electrice ar trebui stratificat pe trei nivele independente acestea fiind: analiza perturbațiilor, selectarea acestora și clasificarea caracteristicilor semnalului. Însă, unele defecte ce pot apărea sunt inerente în analiza semnalului și astfel este nevoie de o procedură de selectare manuală a caracteristicilor ceea ce este solicitant și imprecis, ceea ce duce la o precizie redusă în clasificarea multiplelor perturbații și la o imunitate slabă la zgomotele electromagnetice din rețea.

Since a multitude of power systems are integrated into a single interconnected system, there is a growing risk of deteriorating electricity quality at all stages of electricity generation (production, transportation, distribution and in the final stage of its use. Automatic classification of energy quality distortions is the starting point for solving the problem of power quality. From the outset, the process of identifying power quality disturbances should be stratified into three independent levels, namely: analyzing the disturbances, selecting them, and classifying the signal characteristics. However, some defects that may occur are inherent in the signal analysis and thus requires a procedure of manual selection of characteristics which is demanding and inaccurate, which leads to low accuracy in the classification of multiple disturbances and poor immunity to electromagnetic noises. from the network.

Keywords

Power quality disturbances, Deep convolutional neural networks, Distributed energy.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.