Logo EMERG

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF THE WELLS ON THE ENERGY POTENTIAL OF THE NATURAL GAS FIELDS

Vol. 8, Issue 1, pp 62-74(2022), DOI: 10.37410/EMERG.2022.1.04
Lazăr AVRAM, Diana-Andreea LUPU

Abstract

Potențialul energetic al unui zăcământ comercial de gaze naturale se conturează încă din etapa complexă a lucrărilor de explorare, care cuprind, în principiu, printre altele, analize geochimice, investigații seismice 2D şi 3D, foraje de explorare etc. Rezultatele favorabile obținute în urma acestor foraje deschid calea spre următoarea etapă şi anume aceea a realizării gabaritului optim al sondelor de exploatare. Aceasta este etapa în urma căreia dimensiunea potențialului energetic este bine conturată şi se pot face o serie de prevederi în termeni tehnico-economici privind performanța în exploatare a zăcământului. Comportarea în timp a respectivului zăcământ comercial este condiționată în mare măsură de caracteristicile zăcământului precum şi de starea infrastructurii productive care se compune atât din fondul de sonde cât şi de întregul ansamblu de instalații tehnologice de suprafață ale sondelor, stații de uscare şi comprimare a gazelor precum şi instalații protecției mediului.În acest articol se vor prezenta o serie de dificultăți ale sondelor frecvent întâlnite în activitatea exploatării zăcămintelor de gaze naturale, impactul disfuncționalităților asupra performanței zăcământului şi modalități de remediere a lor

The energy potential of a commercial natural gas field is estimated from the complex stage of the exploration works, which include, among others, geochemical analyzes, 2D and 3D seismic investigations, exploration drilling etc. The favorable results obtained from this stage open the way to the next stage, namely that of achieving the optimum number of the exploitation wells. This is the stage after which the dimension of the energy potential is well outlined and a series of technical-economic forecasts can be made regarding the performance in the exploitation of the reservoir. The behavior in time of the respective commercial field is largely conditioned by the reservoir characteristics as well as the state of the productive infrastructure, which is comprises the wells, the surface facilities, the drying and gas compression stations, environmental protection installations etc.This article will present a series of difficulties of the wells frequently encountered in the activity of the exploitation of the natural gas fields, the impact of the malfunctions on the performance of the reservoir and some approaches to overcome them.

Keywords

gas wells, technological problems, energy potential

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge