Logo EMERG

STUDY OF THE DISTRICT HEATING SYSTEMS WITH CHP AND HEAT PUMPS

Vol. 8, Issue 1, pp 102-112(2022), DOI: 10.37410/EMERG.2022.1.06
Mihail ȘIT, Anatoly JURAVLEOV, Dmitry SUVOROV, Larisa SUVOROVA

Abstract

Lucrarea se referă la problemele utilizării pompelor de căldură în sistemele de termoficare. Scopul studiului este de a spori eficiența energetică a sistemelor de furnizare a căldurii cu pompe de căldură cu dioxid de carbon. Obiectivul este atins prin elaborarea unor diagrame ale sistemelor în care o parte a clădirii este încălzită de agentul termic furnizat de către CETuri, iar altă parte de pompă de căldură instalată într-un centru individual de încălzire a edificiului, care absoarbe surplusul de căldură de agentul termic cu potențial termic scăzut din conducta retur la ieșirea din clădire,precum și absorbită din aerul din exterior.

The work relates to the problems of using heat pumps in district heating systems. The aim of the study is to increase the energy economic efficiency of combined heat supply systems with heat pumps using natural refrigerants. This goal is achieved by developing a scheme of the system in which part of the building is heated centrally from the CHP, and the other part is from a heat pump installed in the building, and heat pump which receives low potential heat from the return network water leaving the part of the building, – centralized, and from outside air.

Keywords

district heating, heat pumps, carbon dioxide.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge