Logo EMERG

RELIABILITY AND MAINTENANCE OF WIND POWER SYSTEMS

Vol. 6, Issue 3, pp. 13-23, DOI: 10.37410/EMERG.2020.3.01
Alexandru Marius VIIŞOREANU, Alina VIIŞOREANU-RĂCHIŢEANU

Abstract

Lucrarea prezintă elementele de bază privind fiabilitatea şi mentenanţa sistemelor eoliene de producere a energiei electrice. Se analizează aspectele practice pozitive şi negative ale funcţionării unui sistem eolian supus monitorizării şi se prezintă strategiile aplicate pentru realizarea mentenanţei acestui sistem în cele mai cunoscute variante ale acesteia: mentenanţa corectivă, mentenanţa preventivă şi mentenanţa predictivă. Se realizează analiza defectelor elementelor pricipale ale sistemului eolian în scopul îmbunătăţirii fiabilităţii acestuia.

The paper presents the basics on the reliability and maintenance of wind power generation systems. The positive and negative practical aspects of the operation of a monitored wind system shall be analyzed and the strategies applied to perform maintenance of this system shall be presented in the most commonly known variants: Corrective maintenance, preventive maintenance and predictive maintenance. Defect analysis of the main components of the wind system is carried out in order to improve its reliability.

Keywords

Wind turbine, maintenance, reliability, electrical equipment

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2023 EMERG, All rights reserved.