Logo EMERG

PARTICULARITĂȚI ALE REGIMULUI SISTEMULUI ELECTROENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA LA REALIZAREA INTERCONEXIUNII CU ROMÂNIA

V. POSTOLATI, V. BERZAN

Abstract

Realizarea interconexiunii sistemului electroenergetic al Republicii Moldova și României constituie o prioritate stipulată în documentele de politici energetice ale țării. În calitate de cea mai rezonabilă variantă de realizare a interconexiunii se consideră în prezent interconectarea asincronă prin instalații Back-to-Back (BtB) și construirea a două noi linii de interconexiune Bălți-Suceava și Strășeni-Ungheni-Iași. Se preconizează și construcția a unei noi linii interne LEA 330 kV Vulcănești-Chișinău. Construirea BtB Vulcănești se consideră ca strict necesară. Schimbarea structurii rețelelor la realizarea proiectului conduce la modificarea regimurilor permanente în sistemul electroenergetic, și deci la necesitatea de a determina particularitățile lor de funcționare la diferite faze de realizare a proiectului, inclusiv și pentru cazul unor soluții de alternativă. În lucrare se prezintă un scurt istoric al problemei interconexiunii cu sistemul electroenergetic al României, inclusiv și a obiectivelor formulate în documentele strategice în domeniul energeticii în Republica Moldova. Cercetarea regimului are la bază modelul de calcul, care descrie un sistem unificat, care include atât rețelele țărilor CSI, cât și părți ale rețelelor ce sunt parte din ENTSO-E. Modelul include 4 componente: sistemele electroenergetice ale Republii Moldova, României, Ucrainei și a celorlaltelor părți ale sistemului electroenergetic unificat. Studiul include trei scenarii: 1) pentru structura sistemului electroenergetic unificat a anului 2015 (scenariu de bază); 2) regimul la interconectarea prin LEA 400 kV Bălți-Suceava și Vulcănești- Isaccea, reieșind din ipoteza, că aceste linii sunt dotate cu echipamente de rotire a fazei tensiunilor întru asigurarea regimului de funcționare în paralel; 3) senariul cu dotarea stației de transformare Vulcănești cu o instalație BtB, ce injectează în sistemul electroenergetic unificat puterea activă de 500 MW. Conform primului scenariu, reglarea puterii active în una din interconexiuni Suceava-Vulcănești sau Vulcănești- Isaccea conduce la modificarea regimului atât în rețelele interne, cât și în liniile sistemului electroenergetic ucrainean. Realizarea scenariului cu instalația BtB conduce la încărcarea LEA 330 kV Vulcănești-Chișinău (LEA 400 kV Bălți-Suceava este exclusă din model) până la 571 MW cu schimbarea valorii și direcției fluxlui de putere de la Chișinău spre CERSM prin LEA 330 kV Chișinău-CERSM (Centrala Electrică Raională de Stat Moldovenească), micșorarea fluxului de putere intrat prin nordul țării (LEA 330 kV CHE Dnestrovsk- Bălți) și în linia LEA 330 kV (Kotovsk-CERSM). Au loc schimbări esențiale ale fluxului de putere activă de la barele CERSM spre Ucraina în comparare cu regimul de până la includerea în model de calcul a BtB Vulcănești și a LEA 330 kV Vulcănești-Cișinău. Schimbarea direcției de circulație și a valorilor fluxurilor de putere prin rețelele sistemului electroenergetic unificat au ca urmare majorarea cu 171 MW (de la 2961 MW până la la 3132 MW) a pierderilor de putere activă în acest sistem în comparare cu regimul de bază.

Keywords

sistem electroenergetic, interconexiuni, Back-to-Back, asincron, repartiție fluxurilor de putere, pierderi de putere activă

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge