Logo EMERG

LEAD FAST REACTOR TECHNOLOGY AND ALFRED DEMONSTRATOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF FUTURE MARKETS OF ENERGY

Vol. 5, Issue 12, pp.44-56 (2019), DOI: 10.37410/EMERG.2019.12.05
Marin Constantin, Ilie Turcu, Constantin Paunoiu, Alexandru Toma, Daniela Diaconu, Minodora Apostol, Mirela Nitoi, Daniela Gugiu

Abstract

Tehnologia reactoarelor cu neutroni rapizi răciți cu plumb (LFR) este una dintre tehnologiile viitorului, recomadată la nivel global de GIF, iar la nivel european de către agenda strategică a SNETP și de către SET Plan. Dezvoltarea este orientată către o sustenabilitate îmbunatațită a energiei nucleare. Un pas important în dezvoltarea LFR constă în realizarea reactorului de demonstrație ALFRED. Acesta va avea o putere electrică de 125 MWe și va fi conectat la rețeaua națională de electricitate. Intrarea în operare este prevazută pentru anul 2028. Amplasamentul de referință este platforma nucleară Mioveni, pe aceași locație cu Institutul de Cercetări Nucleare, RATEN ICN. Lucrarea analizează potențialul tehnologiei LFR în contextul viitoarelor piețe de energie. Câteva caracteristici ale dezvoltării LFR sunt cruciale pentru viitor: flexibilitatea în operare într-o piață cu pondere ridicată a regenerabilelor cu producție intermitentă, scăderea drastică a cantității de deșeuri radioactive generate și a radiotoxicității asociate, securitate operațională îmbunatățită, reducerea drastică a zonei de intervenție la urgență, întărirea rezistenței la proliferare, aplicații pe piața de energie termică, potențialul de operare în cogenerare, producerea de hidrogen pentru decarbonarea transportului, reducerea de costuri prin standardizare și modularizare, reducerea impactului asupra mediului în operare normală, precum și în situații accidentale. Lucrarea arată că, în anumite condiții ale pieței caracterizate de o pondere mare a regenerabilelor cu producție intermitentă, o abordare coordonată a dezvoltării sinergice nuclear-regenerabile-hidrogen oferă performanțe de flexibilitate și eficiență economică crescute. Pe de altă parte utilizarea căldurii uzual evacuate în mediu reprezintă o rezervă apreciabilă de creștere a performanțelor economice, în special pentru noile state membre din UE unde infrastructura de încălzire urbană este construită și, în multe orase, încă funcțională.

Lead Fast Reactor is one of Generation IV technologies recommended by GIF and European Strategies (SNETP Strategic Agenda, SET Plan) to be developed in the future in order to achieve a better sustainability of nuclear power. An important step of this effort consists of the implementation of ALFRED (Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator). It is a 125MWe lead cooled fast reactor demonstrator, connected to the grid, with a target date for operation start-up in 2028. The reference site was nominated as Mioveni nuclear platform, the location of RATEN-Institute for Nuclear Research. The paper discuss the potential of LFR in the future energy market. Some important characteristics are important: load following capabilities in a market with large penetration of variable renewables, drastical decrease of the amount of radioactive wastes and their radiotoxicity, improved safety, reduction of emergency preparedness zone, enhancing the proliferation resistance, heat market, non-electric applications of nuclear, including H2, transport, cost reductions by standardization and modularization, regulations, safety and environmental. The paper proofs that in some market conditions introduced by large share of variable renewable the nuclear hydrogen production offers good performances for load following. The use of wasted heat is a great reserve and can be capitalised in the conditions of the New Member states of Europe Union.

Keywords

Nuclear power, Generation IV, lead fast reactors, energy markets

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2021 EMERG, All rights reserved.