Logo EMERG

Aspecte privind capitalul uman din industria electrică din România

Cristina LINCARU, Oana - Daniela OROS, Speranța PIRCIOG, Mihaela IANCU

Abstract

Moretti (2012) demonstrează că în economia cunoașterii capitalul uman este prioritar capitalului financiar, fiind cel mai valoros „combustibil” pentru realizarea creșterii economice inteligente. Moretti dezvoltă linia lansată de Adams (1776), R.B.Reich (1991), Porter (2000), Florida (2002) și, mai recent, de Krugman și Venables aducând contribuții în noua geografie a economiei și economiei evoluționiste. În acest context modern ne propunem să analizăm capitalul uman din industria electrică din România, cu referire specială la divizia Act. 35 CAEN: „producția, transportul și distribuția energiei electrice”. Un aspect de noutate și de originalite este oferit de abordarea spațială a distribuției numărului de salariați cu nivel terțiar de educație la nivel NUTS 5 din această industrie utilizând microdatele. Recensământul Populației din 2011 ale cărui date au fost oferite de INS, permite realizarea unui cadru complex de analiză și mai ales de valorificare a specificului sectorului de distribuție. Specificul sectorului de distribuție al energiei electrice este dat de dimensiunea sa spațială aparte, sector puternic dispersat în întreg teritoriul național, având un grad mare de acoperire comparativ cu alte structuri. În termenii lui Moretti & Thulin (2013), acest sector este, cu precădere, netranzacționabil, fiind centrat pentru furnizarea de servicii destinate consumului la nivel local. Interacțiunea sectorului cu spațiul conduce la formarea, în timp, de structuri de tip rețea și mai puțin de cluster, elemente definitorii pentru stabilirea strategiei managementului geneal bazat pe (eco)inovare. Obiectivul cercetării noastre este cel al îmbunătățirii perfomanței (eco-)inovarii și creșterea competitivității din industria electrică din România prin dezvoltarea capitalului uman. Capitalul uman este caracterizat prin utilizarea de metode statisticoeconometrice cantitative și calitative acoperind două abordări complementare: analiză macro și o analiză micro. Analiza macro utilizează metode și tehnici ESDA – „tehnici exploratorii de analiză spațială”. Această analiză are ca obiective caracterizare resursei umane din sector după distribuția sa spațială și de evaluare a performanței în (eco-)inovare. Analiza micro exploatează rezultatele anchetei realizate în întreprinderea „Electrica” și ramurile sale utilizând ca instrument un chestionar aplicat față în față, cu obiectivul de măsurare a motivării resursei umane din domeniul tehnic, salariată în întreprindere. Rezulatele analizelor socio-economice și de mediu la nivel macro- și micro- vor furniza imputuri valoroase pentru formularea de politici adecvate de management a resursei umane la toate nivelurile, în concordanță cu noile evoluții ale progresului tehnologic în contextul globalizării. În cadrul concluziilor sunt formulate priorități și direcții de îmbunătățire a politicilor de management al resursei umane din sector, din perspectiva îmbunătățirii performanței (eco-)inovării din sector, considerând capitalul uman de nivel înalt principalul motor al creșterii competitivității, în noul context.

Keywords

capital uman, dezvoltare, inovare, competitivitate, performanță

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge