Logo EMERG

ANALYSIS OF DIFFERENT METHODOLOGIES FOR THE CALCULATION OF POLLUTANT EMISSIONS FROM VEHICLES

Vol. 8, Issue 1, pp 42-61(2022), DOI: 10.37410/EMERG.2022.1.03
Elena BYKOVA, Tatiana KIRILLOVA, Irina VASILYEV

Abstract

Emisiile din transportul rutier reprezintă o categorie cheie în modulul Energie. Valorile acestora sunt mari, iar sectorul transporturilor a devenit o categorie cheie și în totalul emisiilor din țară. În acest sens, metodologia de calcul a emisiilor din transport joacă un rol important în evaluarea adecvată a emisiilor reale. Țările europene și o serie de țări de pe alte continente utilizează COPERT și alte programe speciale. Pentru Moldova, utilizarea software-ului se face pentru prima dată. Sunt descrise modalități de a depăși o serie de dificultăți. Experiența acumulată permite efectuarea calculelor pentru această categorie la un alt nivel de calitate.

Emissions from road transport are a key category in the Energy module. Their values are large, and the transport sector has become a key category also in the total emissions in the country. In this regard, the methodology for calculating emissions from transport plays an important role in adequately assessing real emissions. European countries and a number of countries on other continents use COPERT and other special programs. For Moldova, the use of software is done for the first time. Ways to overcome a number of difficulties are described. The experience gained allows made to another quality level of calculations for this category.

Keywords

Emissions, greenhouse gases, inventory, pollutants, road vehicles, COPERT, experience, speed, driving mode.

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge