Logo EMERG

Adaptarea puterii produse de o centrală electrică eoliană în funcție de capacitatea tehnică a rețelei electrice

Ionuț ALIXANDRU, Ion TRIȘTIU

Abstract

Creșterea puterii instalate în sursele regenerabile de energie a dus la realizarea unei strânse legături între condițiile meteorologice și producția de energie. Acesta este principalul motiv pentru care a devenit interesantă problema influenței factorilor de mediu asupra exploatării rețelelor electrice. Curentul limită termic al conductoarelor este calculat pentru anumite condiții atmosferice predefinite, ținându-se cont de temperatura maximă admisibilă sau de săgeată maximă a liniei electrice. Dacă limita termică se calculează în funcție de condițiile atmosferice reale, va rezulta un curent limită termic variabil, mai mare sau, în unele cazuri, mai mic, față de cel calculat pentru condițiile atmosferice predefinite. Sursele de energie care solicită în mod special rețelele electrice, fiind caracterizate de o variație mare a puterii în intervale scurte de timp, sunt centralele electrice eoliene. Din acest motiv, subiectul principal al acestui studiu este modul în care viteza vântului modifică sarcina admisibilă a rețelelor electrice. Pe lângă viteza vântului, în acest studiu au mai fost luați în considerare și alți factori precum secțiunea conductoarelor, natura suprafeței conductoarelor, direcția vântului și temperatura mediului ambiant.Prognoza vitezei vântului este necesară pentru a realiza o prognoză a producției de energie. În mod similar, aceasta poate fi utilizată și pentru a realiza o prognoză a curentului admisibil al liniilor electrice. Adaptarea puterii centralei eoliene se face prin reducerea puterii produse în funcție de restricțiile impuse de rețea. În prezent, pe baza acestei idei, au fost montați senzori de temperatură pe liniile de înaltă tensiune pentru ca acestea să poată fi monitorizate în timp real. Monitorizând temperatura liniilor electrice și realizând prognoze ale vitezei vântului precise, centralele eoliene pot fi dispecerizate astfel încât, chiar dacă puterea instalată depășește puterea admisibilă pe linie, rețeaua electrică poate fi exploatată în condiții de siguranță.

Keywords

admisibil, limită, temperatură, vânt, prognoză

Read the article

Contact

Headquarters
Lacul Tei Bvd. #1-3, sector 2, 020371, Bucharest

emerg@cnr-cme.ro
secretariat@cnr-cme.ro
+40372.821.475
www.emerg.ro
ISSN 2668-7003
ISSN-L 2457-5011

See on Google Maps

© 2024 EMERG, All rights reserved.
seers cmp badge